Sociaal-zekerheidsrecht

Als u een uitkering heeft, krijgt u soms in negatieve zin te maken met een gemeente of bijvoorbeeld het UWV. Het kan zijn dat een aanvraag wordt afgewezen, maar ook dat uw uitkering wordt verlaagd, beëindigd of soms zelfs wordt teruggevorderd.

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunnen wij u adviseren of bijstaan in bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures.

Daarnaast is advocatenkantoor Tigris tevens gespecialiseerd in zaken waarbij nieuwkomers tegen besluiten aanlopen van de Dienst Uitvoering Onderwijs ten aanzien van hun plicht om in te burgeren. Bent u niet op tijd ingeburgerd en dient u de aan u toegekende lening terug te betalen, dan begeleiden wij u om uw recht te verkrijgen. Onze jarenlange ervaring zorgt er voor dat u kunt rekenen op rechtsbijstand van hoge kwaliteit.