Gefinancierde rechtsbijstand

Ontvangt u een uitkering of is uw fiscaal jaarinkomen niet meer dan €28.600,-, dan komt u wellicht in aanmerking voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen bent u een eigen bijdrage verschuldigd van €208,- oplopend tot €875,-.

Daarnaast kunt u korting krijgen van €56,- op de eigen bijdrage wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld. Samen zullen wij kijken of u in aanmerking komt voor een gefinancierde rechtsbijstand.

Uurtarief/vaste prijs

Mocht u niet in aanmerking komen voor een gefinancierde rechtsbijstand omdat uw fiscale inkomen daarvoor te hoog is, dan zullen wij onze diensten verlenen op basis van een uurtarief. Wij hanteren een uurtarief van €200,00 exclusief 6% kantoorkosten en exclusief 21% BTW. In overleg zijn vaste tarieven overeen te komen. Wat de exacte hoogte van het bedrag is hangt af van de soort zaak en de complexiteit.

Wettelijke verplichte informatie

Advocatenkantoor Tigris is een eenmanszaak en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 82881537.

Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Aon Risk Solutions, Paalbergweg 2-4, Amsterdam Zuidoost, polis V0100133798, welke verzekering voldoet aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Verder beschikt Advocatenkantoor Tigris niet over een Stichting Derdengeldenrekening. Dit omdat het kantoor geen derdengelden beheert of ontvangt van haar cliënten. Hiervan is uiteraard mededeling gedaan bij de Deken van de Orde van Advocaten.

Mevr. mr. D. Aygur is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten:

Nederlandse Orde van Advocaten
Monarch Tower
Prinses Beatrixlaan 5
2596 XM Den Haag
T +31 70 335 35 35
E info@advocatenorde.nl
W www.advocatenorde.nl (Nederlands)