Asiel- en vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht bestaat uit twee deelgebieden: asielrecht en regulier vreemdelingenrecht. Het asielrecht behandelt de procedure die een vluchteling doorloopt als hij een verzoek doet om internationale bescherming, omdat hij vreest terug te keren naar het land van herkomst.

Bij advocatenkantoor Tigris begeleiden wij u bij de aanvraagfase en eventueel (hoger) beroep bij de rechtbank. Nadat u een verblijfsvergunning asiel hebt verkregen hebt u de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor gezinshereniging met uw gezinsleden uit het land van herkomst. Indien uw aanvraag afgewezen wordt begeleiden wij u bij de bezwaar- en (hoger) beroepsprocedure.

Reguliere vreemdelingenzaken betreffen de behandeling van aanvragen om een visum (toeristen) of een verblijfsvergunning met een bepaald doel, bijvoorbeeld om een partner of familielid in Nederland te laten verblijven of vanwege werk of studie. Ook bij deze procedures begeleidt advocatenkantoor Tigris u, zodat de aanvraag zo snel mogelijk kan worden toegewezen. Hetzelfde geldt voor bewaringszaken, terugkeerbesluiten, inreisverboden en intrekkingen van verblijfsvergunningen.

Sociaal-zekerheidsrecht

Als u een uitkering heeft, krijgt u soms in negatieve zin te maken met een gemeente of bijvoorbeeld het UWV. Het kan zijn dat een aanvraag wordt afgewezen, maar ook dat uw uitkering wordt verlaagd, beëindigd of soms zelfs wordt teruggevorderd.

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunnen wij u adviseren of bijstaan in bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures.

Daarnaast is advocatenkantoor Tigris tevens gespecialiseerd in zaken waarbij nieuwkomers tegen besluiten aanlopen van de Dienst Uitvoering Onderwijs ten aanzien van hun plicht om in te burgeren. Bent u niet op tijd ingeburgerd en dient u de aan u toegekende lening terug te betalen, dan begeleiden wij u om uw recht te verkrijgen. Onze jarenlange ervaring zorgt er voor dat u kunt rekenen op rechtsbijstand van hoge kwaliteit.

Letselschade

Indien u door een ongeval letselschade hebt opgelopen staat advocatenkantoor Tigris u bij met het verkrijgen van een materiële en immateriële (smartengeld) schadevergoeding. Wij nemen uw zorgen weg zodat u volledig kunt richten op uw herstel.