“De stem van degenen die ons het meest nodig hebben”

Advocatenkantoor Tigris

Advocatenkantoor Tigris, opgericht door mevr. mr. Dicle Aygur, is vernoemd naar één van de twee grote rivieren van het oude Mesopotamië.

Dicle Aygur behaalde in 2015 haar (dubbele) titel als meester in het Internationaal & Europees recht alsmede in het Nederlands recht. Zij heeft zich als advocaat gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht en in het asiel- en vreemdelingenrecht.

Lees meer >

Mevr. mr. Dicle Aygur

Asiel- en vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht bestaat uit twee deelgebieden: asielrecht en regulier vreemdelingenrecht. Het asielrecht behandelt de procedure die een vluchteling doorloopt als hij een verzoek doet om internationale bescherming, omdat hij vreest terug te keren naar het land van herkomst.

Lees meer >

Sociaal- zekerheidsrecht

Als u een uitkering heeft, krijgt u soms in negatieve zin te maken met een gemeente of bijvoorbeeld het UWV. Het kan zijn dat een aanvraag wordt afgewezen, maar ook dat uw uitkering wordt verlaagd, beëindigd of soms zelfs wordt teruggevorderd.

Lees meer >

Letselschade

Indien u door een ongeval letselschade hebt opgelopen staat advocatenkantoor Tigris u bij met het verkrijgen van een materiële en immateriële (smartengeld) schadevergoeding.

Lees meer >